Оформляемся по данному шаблону.

Код:
[size=10]Факультет/курс - Имя/фамилия на английском.[/size]

К У Р С Ы, Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы :

Юриспруденция:

I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс

Лингвистика:

I курс
II курс

Elizabeth Austen

III курс

Alex Rathbone

IV курс

David Garcia

V курс

Экономика

I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс

История

I курс

Sophie Carter

II курс
III курс
IV курс
V курс

Право:

I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс

Журналистика:

I курс

Kylie Stone

II курс
III курс

Max Evans
Daphne Maxwell
Elena Forbes

IV курс
V курс

Математика

I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс

Медицина

I курс

Savannah Leigh

II курс
III курс

Nicole Hards

IV курс
V курс